34856
  ۱۳۹۰/۱۲/۹
فيلم و فيلمنامه
گفت و گو با " بيژن همدرسي"
بيژن همدرسي متولد 1347 در تهران و داراي مدرك ليسانس مديريت مي باشد. وي از سال 1362 فعاليت هنري خود را با تئاتر شروع كرده و از همان سالها همزمان با بازيگري به نوشتن نمايشنامه پرداخته است.اما فعاليت جدي او در هنر با ساخت فيلم كوتاه فقط بيست شروع شده و
   
گفت و گو  با " بيژن همدرسي"
 
بيژن همدرسي متولد 1347 در تهران و داراي مدرك ليسانس مديريت مي باشد. وي از سال 1362 فعاليت هنري خود را با تئاتر شروع كرده و از همان سالها همزمان با بازيگري به نوشتن نمايشنامه پرداخته است.اما فعاليت جدي او در هنر با ساخت فيلم كوتاه فقط بيست شروع شده ودر سال 1372با نوشتن سريال ضلع ششم براي گروه اجتماعي شبكه يك سيما كه توسط مسعود فروتن كارگرداني شد رسمي یافت.همدرسی بعد از اين سريال بلافاصله در سال 1373 فيلمنامه سينمايي مرواريد سياه را نوشت كه توسط دو كار گردان به نام هاي حبيب الله بهمني و شفيع اقا محمديان كارگرداني شد و بعد از اين بود كه همدرسي جداي از نويسنده گي و بازيگري در زمينه هاي ديگري همچون برنامه ريزي ودستياري كارگردان / تهيه كنندگي و كارگرداني برنامه هاي تركيبي براي تلويزيون فعاليت نمود. و هم اکنون دبیر و مسئول هنرهای تصویری اداره کل امور استانها و مجلس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است .
كارگاه هاي آموزشي و جلسات تحليل فيلم و فيلمنامه با حضور استاد بیژن همدرسي در حوزه هنری استان مازندران برگزار شد . با وي گفت و گويي انجام داده ايم كه آمده است :
 
- هدف از برگزاري كارگاه تحليل محورهاي توليد فيلمنامه چيست ؟
 
معمولاً آثاري كه از استان ها به مركز آورده مي شود ، بعضاً در چند موضوع با هم تفاوت دارند ، يا در ساختار ضعيف هستند يا در محتوا با اهداف حوزه هنري فاصله دارند ، و يا در هر دو . آنهايي كه در هر دو ضعيف هستند در همان بررسي اوليه خيلي زود رد مي شوند ، اما بين ضعف در ساختار و محتوا ما در درجه اول هميشه به محتوا توجه مي كنيم زيرا معتقدهستيم كه با مشاوره و رهنمود دادن نويسنده يا فيلمساز مي توانيم ساختار را بررسي و اصلاح كنيم كه از محتواي درون فيلمنامه يا فيلم آنها استفاده كنيم . ما اين جلسات تحليل فيلم نامه را براي اين برگزار كرده ايم كه آثاري كه دوستانمان برايمان مي فرستند بايد توجيح شوند و بدانند هدف ما چيست ؟ در چه قالب هايي است ؟ تعريف فيلم كوتاه و فيلم بلند ما چيست ؟ وقتي اين دو تعريف و اهداف ما را دانستند قطعاً خروجي آن محصول ابتدا توليد يك فيلمنامه است كه مورد قبول حوزه هنري است و بالطبع به عنوان بيس اوليه ساخت فيلم ، اين فيلم نامه منجر به ساخت يك فيلم فاخر خواهد شد .
 
 - رسالت حوزه هنري در عرصه فيلمسازي چيست ؟
 
حوزه هنري قبل از اينكه حوزه هنري باشد ، زير مجموعه سازمان تبليغات اسلامي است ، ما چه بخواهيم فيلم بسازيم ، چه بخواهيم شعر بنويسيم ، بايد بدانيم كه در سازمان تبليغات اسلامي كار مي كنيم ، پس فيلم كوتاه و فيلم نيمه بلند كه من مسئول كارگروه آن هستم ،  به دنبال  ارزش هاي انساني ديني ( اسلام ) هستيم ، قطعاً بايد انقلاب اسلامي ، اسلام و ارزش هاي مربوط به آن را داريم، فيلمي هم كه توليد مي شود ، در همين راستاست ، بايد اهدافي مثل بيداري اسلامي ، تمدن اسلامي ، دفاع مقدس ، خانواده و ارزش هاي والاي انساني را هدف قرار دهيم . علاوه بر اينكه ساختار در آن خيلي مهم است ، آن سازه اي كه در آن قرار  است مفاهيم در آن بيان شود بايد يك ساختار اصولي و استاندارد مطرح شود .
 
- توليداتي كه تا كنون در حوزه انجام شده موفق بوده ؟
 
چون در يك سال و نيم گذشته اين مسئوليت را قبول كردم ، مي توان بگويم به اين سمت رفتيم كه توليدات را به اهداف نزديك كنيم ، از نظر بنده بله ، اما در اين بله من يك امايي وجود دارد ، آنهم اين است كه فيلمسازان ما جوان هستند و در حد تجربه و تخصص آنها بايد انتظار داشته باشيم ، چرا در حد فيلمسازان بزرگ ، فيلم نمي سازند . آنه در حد خودشان خيلي موفق بوده اند و ما نيز از آنها راضي هستيم .
 
- آينده فيلم سازي در ايران را چگونه مي بينيد ؟
 
اگر مسئولين نظام ، چه در حوزه هنري چه در وزارت ارشاد اسلامي و سيما به فيلم به عنوان موثرترين پديده قرن جهت تاثيرگذاري افكار عمومي نگاه كنند ، چيزي كه امروزه بيشتر از كتاب و نشريات بر باورهاي انسان ها تاثير دارد ؛ قطعاً خواهند توانست با حمايت از فيلم هاي كوتاه و حتي نيمه بلند و بلند ، ارزش ها و افكار را به جامعه تزريق كنند . در چنين شرايطي آينده فيلمسازي در ايران كه مدعي مهد اسلام امروزي است ، موفق و روشن خواهد بود .
 
 
-  فيلمنامه ها و فيلمسازي در مازندران را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
 
عمده فيلمنامه هايي كه در سال جاري از مازندران آمده ، عمده فيلم نامه هايي است كه از جشنواره ها جمع آوري شده . اين باعث مي شود كه اكثر فيلمنامه هاي ارسالي چون روي يكي دو موضوع خاص زوم كرده اند ، با اهداف كلي ستاد كمي تفاوت داشته باشد و همين تفاوت باعث مي شود كه خيلي از فيلمنامه ها يا قبول نشده اند يا مشروط مانده اند . در صورتي كه اگر فيلمنامه هاي ارسالي چه آنهايي كه در فراخوانها به دست مي آيند و چه آنهايي كه سفارشي نوشته مي شوند توسط نويسندگان استان با اهداف حوزه توليد شوند مطمئناً موفق مي شوند . در حال حاضر اكثر فيلمنامه هايي كه آمده عمدتاً ساختار فيلمنامه اي خيلي خوبي دارد اما در محتوا به خاطر تفاوت ديدگاه كمي مشكل داريم . 
 
 
 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved