ورود     ثبت نام
 
 
Skip Navigation Links
صفحه نخستExpand صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 

برنامه ي اكران فيلم در سينماهاي مازندران
برنامه ي اكران فيلم در سينماهاي تحت پوشش حوزه هنري مازندران
برنامه ي اكران فيلم در سينماهاي تحت پوشش حوزه هنري مازندران سينما سپهر ساري حس پنهان سينما فرهنگ ساري زن ها فرشته اند سينما بهمن بهشهر مجنون ليلي سينما انقلاب تنكابن عروس فراري سينما بهمن آمل سالن شماره يك زن ها فرشته اند سينما بهمن آمل سالن شماره دو دست هاي خالي
تعداد مشاهده : 1088 -  پنجشنبه، 6 تير 1387  12:47:00

برنامه ي اكران فيلم در سينماهاي تحت پوشش حوزه هنري مازندران

 

سينما سپهر ساري                                                            حس پنهان

سينما فرهنگ  ساري                                                         زن ها فرشته اند

سينما بهمن بهشهر                                                           مجنون ليلي 

سينما انقلاب تنكابن                                                           عروس فراري 

سينما بهمن آمل سالن شماره يك                                          زن ها فرشته اند

سينما بهمن آمل سالن شماره دو                                          دست هاي خالي 


روابط عمومي
 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]