ورود     ثبت نام
 
 
Skip Navigation Links
صفحه نخستExpand صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 

اسامي عكاساني كه آثارشان به نمايشگاه جشنواره تجلي عاشورا و فجر راه پيدا كرد
اسامي عكاساني كه آثارشان به نمايشگاه جشنواره تجلي عاشورا و فجر راه پيدا كرد 1- علي اسماعيل زاده كنعاني 1 قطعه عكس 2- زهرا ناظري 2 قطعه عكس 3- ابوالفضل واحد تن ساروي 1 قطعه عكس 4- فاطمه مهدي پور 2 قطعه عكس 5- محسن غلامي 5 قطعه عكس 6- مهدي قلي پور 2 قطعه عكس 7- جواد مقيمي 4 قطعه عكس و ...........
تعداد مشاهده : 1077 -  يکشنبه، 19 اسفند 1386  17:00:53

 

اسامي عكاساني كه آثارشان به نمايشگاه جشنواره تجلي عاشورا و فجر راه پيدا كرد

 

1- علي اسماعيل زاده كنعاني     1 قطعه عكس

2- زهرا ناظري         2 قطعه عكس

3- ابوالفضل واحد تن ساروي   1 قطعه عكس

4- فاطمه مهدي پور      2 قطعه عكس

5- محسن غلامي     5 قطعه عكس

6- مهدي قلي پور  2 قطعه عكس

7- جواد مقيمي      4 قطعه عكس

8- سيده زهرا عابدي     4 قطعه عكس

9- محمد رضايي 6 قطعه عكس

10 – محمد خراساني   2 قطعه عكس

11- مباركه رسوليان  1 قطعه عكس

12 – مجتبي حق بيان  1 قطعه عكس

13- بهروز خواجه وند صالحي   1 قطعه عكس

14 – عليرضا صداقتي   1 قطعه عكس

15- محمد مقيم پور بيژني 1 قطعه عكس

16- معصومه قرباني   1 قطعه عكس

17- عاطفه رضا زاده  1 قطعه عكس

19 محمد اسلامي 6 قطعه عكس

20- معصومه زليكاني 2 قطعه عكس

21- ياسر قزويني 1 قطعه عكس

22- محمدرضا كيوان فر 2 قطعه عكس

23- مريم فطور چيان 3 قطعه عكس

24- محمد حسن اميني 2 قطعه عكس

25 – حسينعلي مجيدي 1 قطعه عكس

26- نرگس اندرواژ 1 قطعه عكس

27- سيد محمود اريب 1 قطعه عكس

28- آسيه رضواني 1 قطعه عكس

29- كلثوم قنبري  1 قطعه عكس

30- محمد رضا ممتاز 1 قطعه عكس

31- وحيد قاسمي زرنوشه 1 قطعه عكس

 واحد هنرهاي تصويري
 
 
 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]