ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 
 
 
تقويم
سه شنبه، 12 فروردين 1399 Label
     
 
فیلم نامه .....
فیلم نامه داستانی کوتاه
خوب بد زشت
فیلم نامه داستانی کوتاه خوب بد زشت آدم ها : رضا – جواد – محمود – مرد معرکه گیر نویسنده : عزیزا... محمد پور روز – خارجی – کوچه قدیمی رضا در حالی که کیف مدرسه به دوش دارد در کوچه راه می رود ، جلوی در خانه ای شاسی زنگ را می فشارد ، لحظه ای بعد جواد با کیف و دو عدد سیب در دست بیرون می آید ، یک عدد آن را به رضا می دهد در حالی که سیب را گاز می زنند به راه می افتند .

ادامه ...
فیلم نامه داستانی
قرنطینه
فیلم نامه داستانی قرنطینه آدم ها : مرد جوان – پیرمرد – زن جوان نویسنده : عزیزا... محمد پور عصر – خارجی – جاده ی اتوبانی ماشین ها در دو سوی اتوبان در آمد و شد ، پر سرعت و پر ترافیک . از دور ماشین پژوی 206 قرمز رنگی در حالی که چراغ راهنمایش چشمک می زند ، نزدیک می شود و کنار جاده ترمز می کند . صدای موسیقی فضا را پر کرده است . راننده زنی جوان است در کنارش مردی جوان نشسته است و در صندلی عقب پیر مرد .....

ادامه ...
فیلم نامه کوتاه داستانی
پهلوان
فیلم نامه کوتاه داستانی پهلوان آدم ها : رضا – پیرزن – دختر جوان و چند جوان نویسنده : عزیزا... محمدپور روز – خارجی – کوچه ی بن بست پیر زنی بر تراس منزلی ، نشسته ، در حال پاک کردن سبزی ، رادیویی در کنارش و صدای مجری رادیو که از جنگ سخن می راند ، همهمه ی بچه ها و صدای به زمین خوردن توپ چند نوجوان در حال بازی بسکتبال در دو تیم سه نفره و تلاش برای انداختن توپ در حلقه ای که به تیر برق چوبی نصب شده است .

ادامه ...
فیلم نامه کوتاه داستانی
آی دزد
فیلم نامه کوتاه آی دزد آدم ها : رضایی – جعفری – فخری نویسنده : عزیزا... محمد پور روز – خارجي – خيابان / پياده رو جعفري سوار بر ماشين پرايد در حاشيه خيابان ماشين راند و در مقابل مسافران ترمز مي كند ، آنها نام مقصدشان را مي گويند و جعفري با اشارة سر جواب منفي مي دهد و عبارت « دربستي » را مي گويد . ناگهان چشمش در پياده رو به رضايي مي افتد كه سرگردان و نگران درحال راه رفتن است ، كنار خيابان ماشين را هدايت مي كند و چند بار بوق مي زند و فرياد مي كشد.....

ادامه ...
فیلم نامه داستانی کوتاه
مخمصه
فیلم نامه داستانی کوتاه مخمصه آدم ها : دزد – مراد – ملیحه – خسرو خان – یعقوب بعدازظهر –خارجي – حياط منزل مردصاحبخانه (مراد )، زن صاحبخانه (مليحه) ،خسرو خان و يعقوب حياط منزل ، جلـوي در دستشويــي ايستــاده اند خسرو خان : مطمئني اين توهه ؟ مراد : آره ، با همين چشام ديدم مگه نه مليحه ؟

ادامه ...
     
 
جستجو
     
حوزه هنری مازندران | نقشه سايت