ورود     ثبت نام
 
 
Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 
آیتم محصول انتشاراتی

فیلم نامه کوتاه داستانی : پهلوان
دانلود دانلود فایل سمپل
فیلم نامه کوتاه داستانی : پهلوان نویسنده : عزیز ا... محمد پور روز – خارجی – کوچه ی بن بست پیر زنی بر تراس منزلی ، نشسته ، در حال پاک کردن سبزی ، رادیویی در کنارش و صدای مجری رادیو که از جنگ سخن می راند ، همهمه ی بچه ها و صدای به زمین خوردن توپ چند نوجوان در حال بازی بسکتبال در دو تیم سه نفره و تلاش برای انداختن توپ در حلقه ای که به تیر برق چوبی نصب شده است . حرکات زیبای نوجوانی (رضا) در جمع شان ، دریبل و پرتاب توسط او که وارد حلقه می شود – تکرار دریبل زدن ها و گل زدن ها و تشویق بچه ها و لبخند پیر زن – صدای موزیک نظامی از رادیو پخش می شود ، پیر زن شاسی رادیو را می چرخاند و
کلمات کلیدی :