ورود     ثبت نام
 
 
Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 
آیتم محصول انتشاراتی

فیلم نامه داستانی خوب بد زشت
دانلود دانلود فایل سمپل
فیلم نامه داستانی خوب بد زشت نویسنده : عزیز ا... محمد پور روز – خارجی – کوچه قدیمی رضا در حالی که کیف مدرسه به دوش دارد در کوچه راه می رود ، جلوی در خانه ای شاسی زنگ را می فشارد ، لحظه ای بعد جواد با کیف و دو عدد سیب در دست بیرون می آید ، یک عدد آن را به رضا می دهد در حالی که سیب را گاز می زنند به راه می افتند . ادامه – خیابان رضا و جواد در حرکتند ، رضا پس مانده سیب را داخل سطل آشغال کنار خیابان می اندازد و جواد به سوی سطل آشغال نشانه می رود ، ... سیب به لبه ی سطل آشغال می خورد و به زمین می افتد . رضا به سر جواد می زند .
کلمات کلیدی :