ورود     ثبت نام
 
 
Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 
آیتم محصول انتشاراتی

فیلم نامه قرنطینه
دانلود دانلود فایل سمپل
فیلم نامه قرنطینه نوسینده : عزیزا... محمد پور عصر – خارجی – جاده ی اتوبانی ماشین ها در دو سوی اتوبان در آمد و شد ، پر سرعت و پر ترافیک . از دور ماشین پژوی 206 قرمز رنگی در حالی که چراغ راهنمایش چشمک می زند ، نزدیک می شود و کنار جاده ترمز می کند . صدای موسیقی فضا را پر کرده است . راننده زنی جوان است در کنارش مردی جوان نشسته است و در صندلی عقب پیر مرد . با توقف ماشین ، پیر مرد که عینک ته استکانی به چشم دارد ، گویی ترسیده است و خود را روی صندلی مچاله می کند . جوان مضطرب به زن نگاه می کند . زن عینک دودی را از چشم بر می دارد با اشاره ی چشم و صورت به جوان می فهماند که پیاده شود . جوان نگاهی به پیر مرد می اندازد و نگاه تمنایش را متوجه زن می کند .
کلمات کلیدی :