ورود     ثبت نام
 
 
 
زمان ...
Friday, 5ay 29, 2020 Label
     
 
بیوگرافی ....


محمد رضا اسدی نوا

متولد 1325
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش
مدرس آموزش عالی
* نقاس و سازنده نقش برجسته های سیمانی  خود رنگ ، سفال نما و بتنی مسلح در ابعاد گوناگون ، تندیس و مجسمه های پارکی و کاربردی
* تالیف جزوات بکارگیری قواعد و تکنیک ها در تمرینات و پروژه های هنر گرافیک و روش ساخت و تولید مولاژهای تجهیزات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
* ارائه مقالات با  پیشنهاد دو طرح تشریحی قابل آزمون عملی ناشی از پژوهش جهت تصفیه و تخلیه آلودگی فصول متفاوت هوای شهرهای و  بزرگ صنعتی
* ساخت و تولید مولاژهای آموزشی نشکن ، به تایید صنایع آموزشی و وزارت بهداشت و درمان ایران جهت آموزش زیست شناسی در مقاطع تحصیلی و عالی
     
 
نمایشگاه حجم استاد اسدی نوا
ماژول تنظیم نشده است
     
 
جستجو ....
     
 
نمایشگاه این هفته ....

     
حوزه هنری مازندران | Site Map
 
>