ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه نخست
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
هنرمندانExpand  هنرمندان
درباره استانExpand درباره استان
فعالیت هاExpand فعالیت ها
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
درباره مركزExpand درباره مركز
توليداتExpand توليدات
نمایشگاه مجازیExpand نمایشگاه مجازی
 
 
 
تقويم ...
سه شنبه، 12 فروردين 1399 Label
     
 
زیر مجموعه ها ....

آموزش 

     
 
گزارش تصویری ...

     
 
مدیریت آموزش و پژوهش ......
مدیریت آموزش وپژوهش

وظيفه  این مدیریت شناساندن فرهنگ ، هنروتمدن اسلامي را ازطريق آموزش ها وپژوهش هاي علمي است.

وظايف:

-           شناسايي نيازهاي آموزشي عمومي وتخصصي.

-           طراحي دوره هاي آموزشي تخصصي منطقه .

-           ايجاد بانك اطلاعاتي درزمينه آموزش وپژوهش درسطح منطقه .

-           ارزيابي تحليلي دوره هاي تخصصي آموزشي برگزار شده در سطح منطقه .

-           ايجاد ارتباط وهماهنگي با معاونت آموزشي وپژوهشكده فرهنگ وهنر حوزه هنری .

-           اجراي ضوابط ومقررات آموزشي ابلاغي ودستورالعملهاي ارسالي ازسوي حوزه هنری .

-           پيش بيني بودجه مورد نياز ساليانه جهت اجراي فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي .

-           تهيه برنامه سالانه آموزشي وپژوهشي وارائه آن به مراجع ذيربط .

-           تشكيل گروههاي كاري وياهسته هاي علمي درجهت تقويت امرآموزش .

-           همكاري درتدوين منابع ومتون آموزشي مورد نياز .

-           همكاري درتدوين استانداردهاي آموزشي وپژوهشي .

-           نظارت براجراي دقيق سرفصل ها ومحتواي برنامه هاي درسي .

-           تنظيم برنامه هاي انگيزشي وتربيتي به منظور تقدم تزكيه برتعليم درامور آموزش .

-           ارتباط با هنرمندان وبرنامه سازان حوزة هنري استان براي غني سازي محتواي برنامه هاي توليدي ازطريق مشاوره وانجام تحقيقات مورد نياز .

-           ارتباط بامجامع علمي وپژوهشي استان به منظور تبادل آراء وافزايش سطح كيفي تحقيقات ودروس آموزشي .

-           ارائه خدمات آموزشي ، تحقيقاتي ومشاوره اي به بخش هاي مختلف حوزه.

-           برگزاري ياشركت درجلسات ونشست هاي تحقيقاتي باحضورصاحبنظران براي بالابردن آگاهي هاي پژوهشي كاركنان حوزه .

-           نظارت بر اجراي تحقيقات  حوزه .

-           تشكيل شوراي علمي – پژوهشي استان .

-           ایجاد و تجهیز کتابخانه تخصصی حوزه هنری استان.

ساخت سازماني :

-           واحد آموزش

-           واحد پژوهش

-           واحد کتابخانه و آرشیو.

 


     
 
جستجو ....
     
 
لینک استاره سو ...

استاره سو
فصلنامه پژوهشی ، فرهنگی و هنری ....
 

     
حوزه هنری مازندران | نقشه سايت